Başkandan Mesaj

Demokratik bir toplumda, STK’ların sistemin kalitesini artırmak kadar, toplum fertlerinin siyasi hayata katılımlarını sağlamak için de bir katalizör işlevi gördükleri ileri sürülen temel argümanlardan biridir. Böylece uluslararası kuruluşlar ve AB karar alma mekanizmasına sivil toplum kuruluşlarının katılımı, “demokratik açıklığa” dolayısıyla daha demokratik bir Avrupa tesisine bir çare olarak önerilmektedir.

Klasik anlayışla katılım, seçimlerde oy vermek ile mümkünken, yönetişim yaklaşımı, demokratik (input) meşruiyetin STK’lar gibi farklılaştırılmış düzeydeki aktörlerle artırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Kararlar, tüm paydaşların görüşleri göz önünde bulundurularak alındığında ve karar alma mekanizmasına sivil toplumun katılımı sağlandığında sistemin meşruiyetinin arttığı düşünülmektedir. Geçtiğimiz süreçte Avrupa kurumlarının sivil toplum veya sivil diyaloga bakışı, söz konusu kurumların rollerine bağlı olarak değişmekte olup, AB kurumlarının sivil toplum konusunda paradoksal yaklaşımları bulunmaktadır. Avrupa STK’ları şeffaf veya daha temiz bir lobi yapısını kurmada da çok isteklidirler.

KARÜNDER AB normlarında bir STK haline getirilecek Konuları açılımında hazırlayacağı AB projeleri ile katma değer yaratacak, Üniversitemize, Karabük’ün Turizm Potansiyeline gereken katkı ve sürdürülebilir çalışma  alternatifleri ile destek olunmaya çalışılırken; Türkiye ve Dünya  STK’sı olma yolunda koyduğu ilkeli amaçlardan ayrılmadan yüksek normları taşımayı hedefleyecektir.

KARÜNDER
Yönetim Kurulu Başkanı
Erkan BÖREKÇİ